Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku public

 

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

 

Projekt programu na 2016 rok

Formularz  uwag do projektu programu na 2016 rok