Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poży

 

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Roczne Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na  2013 r.

 

Projekt programu na  2013 r.

 

Formularz uwag do Programu na 2013 r.