Komunikat w sprawie możliwości zgłaszania propozycji priorytetowych zadań publicznych do Rocznego Programu Współpracy Gminy Zagórów z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

 

Komunikat w sprawie możliwości zgłaszania propozycji priorytetowych zadań publicznych do Rocznego Programu Współpracy Gminy Zagórów z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok