Aktualności

Zaproszenie do konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

 

 

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

Burmistrz Gminy Zagórów

 

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Termin konsultacji: 14 dni, od daty zamieszczenia informacji.

Forma konsultacji: wyrażenie pisemnej opinii w danej kwestii.

Do udziału w konsultacjach zaprasza się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Projekt uchwały udostępniony jest na stanowisku ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.zagorow.pl

 

Załącznik - Projekt Rocznego Programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

Formularz uwag

Zagórów, 18.10.2018 r.                                                             

 

  

                                                                  

                                                                                        BURMISTRZ GMINY

                                                                                      /-/ Wiesław Radniecki