Aktualności

Informacja o nowych drukach

 

 

Nowe druki w konkursach ofert na realizacje zadań publicznych

 

 

      Uprzejmie informujemy podmioty działające w sferze pożytku publicznego, że na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.  w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, od dnia 3 września 2016 r. obowiązują nowe druki składane w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

 

      Do ofert złożonych przed  dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

 

Formularz ofertyrealizacji zadania publicznego - pobierz

Formularz sprawozdania z realizacji zadania publicznego - pobierz