Aktualności

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poży

 

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innym podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Projekt uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Zagórów z organizcjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Formularz uwag do Programu