Aktualności

KOMUNIKAT w sprawie możliwości zgłaszania propozycji priorytetowych zadań publicznych do Rocznego Programu Współpracy Gminy Zagórów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

KOMUNIKAT w sprawie możliwości zglaszania propozycji priorytetowych zadań publicznych do Rocznego Programu Współpracy Gminy Zagórów z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok