Lokalny Program Rewitalizacji

Uchwała Nr XXVIII/239/2018 z dnia 28.03.2018 r.

 

Uchwała Nr XXVIII/2039/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zagórów na lata 2017 – 2023

Załącznik - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zagórów na lata 2017-2023

Lokalny Program Rewitalizacji