Radca Prawny

RADCA PRAWNY

 
 
Wojciech Prałat - radca prawny
Katarzyna Grabowska - radca prawny
tel. (63) 274-88-10
_________________________________
 

Do zadań radcy prawnego należy wykonywanie obsługi prawnej Rady Miejskiej, Urzędu Miejskiego oraz gminnych jednostek organizacyjnych a w szczególności:

  1. udzielanie pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,
  2. opiniowanie pod względem legalności aktów prawnych przygotowywanych przez Urząd i jednostki organizacyjne Gminy,
  3. reprezentowanie gminy przed urzędami i organami orzekającymi,
  4. występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed sądami oraz innymi organami orzekającymi,
  5. udzielanie informacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym i uchybieniach w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,
  6. opracowywanie treści porozumień zawieranych przez organy Gminy.