Płace i Ubezpieczenia

PŁACE I UBEZPIECZENIA

 
 
Maria Parus - Durczak - inspektor ds. płac i ubezpieczeń
tel. (63) 274 88 40
 
 
_________________________________________________________
 
   

Do zadań stanowiska ds. płac i ubezpieczeń należą sprawy dotyczące planowania, realizacji oraz ewidencji wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, dodatków do wynagrodzeń, nagród, ekwiwalentów przysługujących pracownikom, a w szczególności:

 1. planowanie, realizacja oraz ewidencja wydatków osobowych, ubezpieczeń społecznych, dodatków do wynagrodzeń, nagród,  ekwiwalentów przysługujących pracownikom,
 2. sporządzanie list płac,
 3. sporządzanie list wypłat członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagórowie,
 4. sporządzanie list wypłat diet radnych i sołtysów Gminy Zagórów,
 5. sporządzanie list wypłat członków obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Zagórów,
 6. kompletowanie dokumentacji do wypłat zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
 7. prowadzenie kart wynagrodzeń,
 8. obsługa programów komputerowych KADRY, PŁACE  i PŁATNIK,
 9. prowadzenie rozliczeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 10. prowadzenie spraw grupowego ubezpieczenia pracowników,
 11. naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych, jego ewidencjonowanie i rozliczanie, wystawianie PIT,
 12. współpraca z członkami komisji ds. przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 13. wypłata świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z opiniami przedstawionymi przez Komisję i Burmistrza,
 14. wykonywanie zadań Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.