Ochrona Informacji Niejawnych

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

 
Maria Parus-Durczak - Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych
tel. (63) 274 - 88 - 40
 

 

Do zadań pełnomocnika ochrony informacji niejawnych należą sprawy związane z ochroną tajemnicy państwowej i służbowej, a w szczególności:

 1. realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 2. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 3. zapewnienie ochrony systemów i sieci informatycznych,
 4. zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu,
 5. dokonanie przystosowań pomieszczeń i sprzętów biurowych do wymogów określonych przepisami o ochronie informacji niejawnych,
 6. dokonywanie przeglądu oraz sporządzenie wykazu stanowisk i osób dopuszczonych do informacji niejawnych,
 7. ogólna koordynacja działań w zakresie ochrony informacji niejawnych  w Urzędzie,
 8. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji w Urzędzie,
 9. okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
 10. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 11. wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych  określonych przepisami prawa.