Regulamin organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zagórowie

 

Zarządzenie Nr 60/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Zagórowie

Załącznik nr 1 - Regulamin Organizacyny Urzędu Miejskiego w Zagórowie

 

Załączniki do Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zagórowie:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4