Podstawy prawne działania

PODSTAWA PRAWNA DZIAŁANIA

 
Podstawy prawne działania Urzędu Miejskiego w Zagórowie określa art. 33 Ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,  poz. 506 ze zm) i Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zagórowie zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Gminy Zagórów Nr 60/2019 r. z dnia 30 sierpnia 2019 r.