2020 rok

Zastępca Burmistrza Gminy Zagórów Karol Błaszczak - oświadczenie majątkowe za 2020 rok.

Sekretarz Gminy Zagórów Joanna Mięta - oświadczenie majątkowe za 2020 rok.

Skarbnik Gminy Zagorów Iwona Ignaszak - oświadczenie majątkowe za 2020 rok.