2018 rok

 

Zastępca Burmistrza Gminy Zagórów Roman Kulterman - oświadczenie majątkowe złożone w związku z ustąpieniem z funkcji

Zastępca Burmistrza Gminy Zagórów Karol Błaszczak - oświadczenie majatkowe złożone w związku z objęciem funkcji w dniu 01.03.2019 r.

Zastępca Burmistrza Gminy Zagórów Karol Błaszczak - korekta oświadczenia majątkowego złożonego w zwiazku z objęciem funkcji

Zastępca Burmistrza Gminy Zagórów Karol Błaszczak - oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Sekretarz Gminy Zagórów Joanna Mięta - oświadczenie majątkowe za 2018 rok

Skarbnik Gminy Zagorów Anna Sakowska - oświadczenie majątkowe za 2018 rok