2017 rok

 

Zastępca Burmistrza Gminy Zagórów Roman Kulterman - oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Skarbnik Gminy Zagórów Anna Sakowska - oświadczenie majątkowe za 2017 r.

Sekretarz Gminy Zagórów Joanna Mięta - oświadczenie majątkowe za 2017 r.