2014 rok

 

Zastępca Burmistrza Gminy Zagórów Roman Kulterman - oświadczenie majątkowe za 2014 r.

Sekretarz Gminy Zagórów Joanna Mięta - oświadczenie majątkowe w związku z objęciem funkcji

Sekretarz Gminy Zagórów Joanna Mięta - oświadczenia majątkowe za 2014 r.

Skarbnik Gminy Zagórów Anna Sakowska - oświadczenie majątkowe za 2014 r.