2019 rok

 

Informacja o stanie mienia komunalnego wg. stanu na dzień 31.12.2019 r.