Ochotnicze Straże Pożarne

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

 
 
 
 
WYKAZ JEDNOSTEK OSP GMINY ZAGÓRÓW
 
 
L.p.
  Jednostka OSP
  Osoba reprezentująca
1.
Zagórów
  Bogdan Matczak
2.
Anielewo
  Adam Cuperek
3.
Augustynów
  Jerzy Woźniak
4.
Bukowe
  Zygmunt Galor
5.
Drzewce
  Jan Janicki
6.
Huta Łukomska
  Zenon Juszczak
7.
Imielno
  Wojciech Borowski
8.
Kopojno
  Roman Kulterman
9.
Łazińsk
  Bronisław Parus
10.
Łomów
  Bogusław Tulikowski
11.
Myszaków
  Andrzej Andrzejak
12
Nowa Wieś
 Andrzej Szkudlarek
13.
Oleśnica
 Marian Łyskawiński
14.
Osiny
  Zygmunt Juszczak
15.
Skokum
  Piotr Bartecki
16.
Stanisławów
  Tadeusz Wysocki
17.
Szetlew
  Jan Kubiak
18.
Szetlewek
  Gabriel Kubiak
19.
Trąbczyn
  Stanisław Grajewski
20.
Wrąbczyn
  Edward Nowak