Realizacja przedsięwzięcia Trąbczyn IV polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dział. o nr. ewid. 126/7, obręb Trąbczyn Dworski.