Realizacja przedsięwzięcia Trąbczyn I polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na dział. o nr. ewid. 126/5, obręb Trąbczyn Dworski.