Postępowanie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa w obrębie miejscowości Skokum, gm. Zagórów elektrowni wiatrowej o łącznej mocy do 9MW, skład

Pismo RDOS znak: WOO-IV.4240.777.2014.ZP.2 z dnia 03.09.2014 r.

 

Pismo RDOŚ znak: WOO-IV.4240.777.2014 ZP.2 z dnia 03.09.2014 r. w sprawie przedstawienia wyjasnie ń