Postępowanie w sprawie "Budowa farmy fotowoltanicznej o maks. mocy 1,0 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki o numerze geodezyjnym 95/2 w obrębie Drzewce, Gmina Zag