Postępowanie w sprawie "Budowa instalacji służącej do hodowli świń w liczbie nie mniejszej niż 210 DJP zlokalizowanej w miejscowości Podbiel 10, na terenie działki o numerze ewidencyjnym nr 6