Postępowanie w sprawie "Budowa budynku inwentarskiego - chlewni dla tuczu świń wraz z infrastrukturą, obręb Łomów, dz. nr 140, Gm. Zagórów"