Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Rozbudowa gospodarstwa rolnego o obiekt inwentarski - chlewnia wraz z towarzyszącą infrastrukturą" w Skokumiu