Informacja dla osób niesłyszących

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Zagórowie mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu znającego język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

 

Co zrobić, żeby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  • Aby skorzystać z pomocy tłumacza należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Miejskiego w Zagórowie zamiar skorzystania z tłumacza,
  • Zgłoszenia należy dokonać co najmniej na 3 dni przed wizytą w Urzędzie,
  • Należy wskazać metodę komunikowania się.

 

Jak dokonać zgłoszenia?

          m.matyjaszek@zagorow.pl lub faxem na numer (63) 274 88 11,

  • Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie pod numerem telefonu (63)274 88 10 lub (63)274 88 16.

 

 

                                                                                                       Sekretarz Gminy Zagórów

                                                                                                              /-/ Alina Kmieć