Zgłoszenie wystąpienia strat w uprawach rolnych

 

 

Uwaga Rolnicy!

straty w uprawach rolnych spowodowanych przez ujemne skutki przezimowania 2012 r.

Urząd Miejski w Zagórowie uprzejmie informuje, że niekorzystne warunki atmosferyczne spowodowane przez bardzo niskie temperatury do - 28 0C bez okrywy śnieżnej w okresie 30 styczeń do 12 luty 2012 r. spowodowały wysmalenie - przemarznięcie systemu korzeniowego zbóż i rzepaków ozimych.

W związku z tym poszkodowani rolnicy mogą zgłaszać wystąpienie strat w gospodarstwie rolnym, gdy utrata plonu danej uprawy wynosi max. 40%.

Druki zgłoszeń znajdują się u sołtysów, w Urzędzie Miejskim w Zagórowie pok. nr 6 oraz na stronie internetowej http://www.zagorow.pl/   

Po szczegółowym wypełnieniu zgłoszenia, należy odwrotnie dostarczyć do sołtysa lub sekretariatu Urzędu Miejskiego w Zagórowie.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 15 maja 2012 r. Następnie Komisja Gminna powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego będzie sukcesywnie przeprowadzać lustrację strat i weryfikację zgłoszeń. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22.01.2009r. / Dz. U. Nr 22 poz. 121 z późn. zm./ wystąpienie szkód w pojedynczych gospodarstwach rolnych jest uznawane, jeżeli szkody te przekroczą 30% średniej rocznej produkcji z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

 

 

 

                                                                     BURMISTRZ GMINY ZAGÓRÓW

                                                                             /-/ Wiesław Radniecki

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE WYSTĄPIENIA STRAT W UPRAWACH ROLNYCH