Wyłączenie sygnału analogowego telewizji naziemnej na terenie Wielkopolski

 

Pismo Wojewody Wielkopolskiego w sprawie wyłączenia sygnału analogowego telewizji naziemnej na terenie Województwa Wielkopolskiego

 

Materiał na temat wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w Województwie Wielkopolskim

 

Broszura informacyjna - do wglądu w Urzędzie bądź na stronie internetowej: www.zagorow.pl