Wniosek o sprostowanie błędu w Raporcie oddziaływania na środowisko dot. budowy instalacji elektrowni wiatrowych o mocy do 9 MW w Skokumiu

 

Wniosek o sprostowanie błędu w tekśce raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie instalacji elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 9 MW w miejscowosci Skokum, gm. Zagórów"