Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacj elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW" inwestycja realizowana będzie na działce Nr 19, obrę

 

Plik nr 1

Plik nr 2

Plik nr 3

Plik nr 4

Plik nr 5

Plik nr 6

Plik nr 7

Plik nr 8

Plik nr 9

Plik nr 10

Plik nr 11

Plik nr 12

Plik nr 13

Plik nr 14

Plik nr 15

Plik nr 16

Plik nr 17

Plik nr 18

Plik nr 19

Plik nr 20

Plik nr 21

Plik nr 22

Plik nr 23