Raport oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowej w obrębie miejscowości Skokum, Gmina Zagórów

 

W celu otwarcia "Raportu oddziaływania na środowisko elektrowni wiatrowej w obrębie miejscowości Skokum, Gmina Zagórów" z powodu problemów technicznych prosimy o skopiowanie do przeglądarki następującego linku: www.zagorow.pl/userfiles/file/obwieszczenia/EcoHelpSkokum-ZagorowEW.pdf