Przedłużenie terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy do 9 MW w obrębie Skokum, gm. Zagórów

 

Pismo