Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Zagórów

 

Załącznik Nr 1 do uchwały

 

Załącznik Nr 2 do uchwały

 

Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów na obszarze Gminy Zagórów