Postanowienie określające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych o mocy do 4,5 MW każda w obrębie Skokum, gm. Zagórów

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.08.2013 r.