Postanowienie o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środow. uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2MW" na działce nr 19 w Łomowie

 

Postanowienie o zaweszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o moc 2 MW" na działce nr 19 w miejscowości Łomów