Pismo RDOŚ w sprawie wystąpienia Burmistrza Gminy Zagórów znak IKOS.6220.11.2012 z dnia 03.07.2013 r.

 

Pismo RDOŚ w sprawie wystąpienia Burmistrza Gminy Zagórów znak IKOS.6220.11.2012 z dnia 03.07.2013 r. o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwziecia polegającego na budowie dwóch trubin wiatrowych w obrębie Skokum, Gmina Zagó rów