Pismo RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w Skokumiu

 

Pismo RDOŚ w sprawie ugodnienia warunków realizacji przedsiewzięcia polejagącego na budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW  w miejscowości Skokum