Pismo RDOŚ w Poznaniu dotyczące wystąpienia Burmistrza Gminy Zagórów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w ob

 

Pismo RDOŚ w Poznaniu dotyczące wystąpienia Burmistrza Gminy Zagórów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w obrębieSkokum, gm. Zagórów