Pismo RDOŚ o nowym terminie załatwienia sprawy dot. uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w Skokumiu

 

Pismo RDOŚ w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w obrębie Skokum, gm. Zagórów