Pismo RDOŚ o nowym terminie załatwienia sprawy dot. uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w Skokumiu

 

Pismo RDOŚ o nowym terminie załatwienia sprawy dot. uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie instalacji elektowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Skokum