Pismo RDOŚ o nowym terminie załatwienia sprawy dot. uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w Łomowie

 

Pismo RDOŚ o nowym terminie załatwienia sprawy dotyczące realizacji inwestycji polegajacej na budowie instalacji elektowni wiatrowej o mocy 2 MW na działce nr 19 w miejscowowści Łomów