Pismo RDOŚ informujące o konieczności uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko dot. budowy elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w obrębie Skokum, gm Zagórów

 

Pismo RDOŚ  informujące o konieczności uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w obrebie Skokum, gm. Zagórow