Pismo Centralnej Grupy Energetycznej dot. korespondencji przesłanej do RDOŚ celem uzupełnienia Raportu OOŚ w związku z wezwaniem znak WOO-I.4242.183.2013.KB

 

Pimo Centralnej Grupy Energetycznej dotyczące konespondencji przesłanej do RDOŚ celem uzupełnienia raportu OOŚ w ziwązaku z wezwaniem RDOŚ z dnia 26.07.2013 r nr WOO-I-4242.183.2013.KB