Opinia PPIS w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW", inwestycja realizowana będzie na działce Nr 1256

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupcy dotycząca uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia na etapie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa instalacji elektrwni wiatrowej o mocy do 2 MW", inwestycja realizowana będzie na działce nr 1256, obręb Skokum, gm. Zagórów

 Mapa dot. opinii