Opinia PPIS dot. wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW", inwestycja realizowana będzie na działce Nr 19 obręb Ł

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotycząca uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia na etapie decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia polegającego na "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW", inwestycja realizowana będzie na działce Nr 19, obręb Łomów, gm. Zagórów

mapa dotycząca opinii