Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości

 

 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniiczonym zazbycie osobom fizycznymlub prawnym prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości