Ogłoszenie o rokowaniach na zbycie osobom fizycznym lub prawnym prawa własności nieruchomości

 

Ogłoszenie  rokowaniach za zbycie osobom fizycznym lub prawnym prawa wasności nieruchomości