Obwieszczenie - zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - "Budowa instalacji elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW", inwestycja realizowana będzie na działce Nr 1256 obręb Skoku

 

Treść obwieszczenia