Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 28.02.2014 r.

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów Gminy Zagórów z dnia 28.02.2014 r.